Odborné činnosti a poradenství


  • ODBORNÉ VEDENÍ STAVEB

Dle požadavku zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

  • TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Odborná kontrola průběhu a provádění stavebních prací. Zastupování investora ve všech fázích realizace stavebního záměru. Od přípravy stavby až po kolaudační řízení a odstranění případných vad

  • KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Odborná kontrola a koordinace průběhu stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb.

Komentáře nejsou povoleny.