Nízkoenergetické montované domy EBH Haus

Vyberte typ Typ A Maxx Heideland Typ S EBH Kompakt Ratio

TECHNOLOGIE

Dodavatelem technologie výstavby je německá firma EBH – Haus, sídlící v Senzigu na okraji Berlína. Jedná se o rodinný podnik, jehož prvořadým cílem je kvalita a maximální možná flexibilita v rámci daného konstrukčního systému. Systém byl navržen vlastní vývojovou a projekční kanceláří. Vzhledem k nutnosti neustálého zkvalitňování technologie výroby, procesů zkoušek a certifikací a v neposlední řadě dodržení maximální kvality disponuje firma samozřejmě i vlastními výrobními a montážními prostory. V současné době je postaveno jen v Německu více jak 650 rodinných domů. Stěnový a stropní systém EBH – Haus, je navržen v souladu s přísnými požadavky německých norem na technickou vyspělost a energetickou úspornost prováděných staveb. Byl vyvinut s příkladnou pečlivostí s důrazem na konstrukci všech detailů a pohledových prvků. V současné době více jak 95% produkce firmy směřuje na německý trh.

Jsme velmi potěšeni, že Vám po dohodě s firmou EBH – Haus, můžeme nabídnout v omezeném množství výstavbu tohoto systému i v České republice.

O SYSTÉMU EBH Haus

Systém montovaných staveb vyvinutý firmou EBH Haus umožňuje našim klientům nabídnout možnost bydlet zdravě, komfortně, ekologicky, rychle a s extrémně nízkou spotřebou energií.

V Německu splňují domy EBH Haus s přehledem i požadavek místních přísných energetických standardů KfW 40 ( viz kapitola energetický štítek). Převedeno na české požadavky dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, patří systém EBH Haus do oblasti nízkoenergetických staveb blížící se pasivním. Dále rychlost montáže eliminuje nebezpečí vlivu nepříznivých povětrnostních podmínek a jiná rizika spojená se zdlouhavou výstavbu klasickými technologiemi. Vzhledem k vysokým nárokům na kvalitu, užitné vlastnosti a úsporu nákladů při provozu objektů určených pro trvalé bydlení je systém EBH Haus vhodný i pro výstavbu v komerční sféře. Například objektů pro drobnou výrobu, administrativu a jiné.

KONSTRUKCE A POUŽITÉ MATERIÁLY

Základním nosným prvkem konstrukčního systému je rám z masivních dřevěných hranolů, který je vyplněn izolantem a systémově opláštěn s instalací parozábrany. Používány jsou výhradně vysoce kvalitní materiály které jsou ekologické, neobsahují formaldehyd ani jiné zdraví škodlivé prvky. Celková tloušťka vnější stěny dosahuje 35 cm. Všechny použité materiály na výstavbu jsou plně recyklovatelné a neohrožují životní prostředí.

TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU

Při dodržení doporučeného technologického vybavení domů splňují domy EBH Haus požadavky německých energetických standardů KfW 55 a KfW 40 (viz energetický štítek). Číslo za zkratkou „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ nám v tomto případě vyjadřuje potřebu dodávky primární energie v kWh za rok na 1m2 podlahové plochy. Návrh konstrukce a technologie výroby stěnových a stropních prvků umožňuje dosahovat vynikajících hodnot tepelného odporu.

Rozhodující pro skutečnou konečnou potřebu tepla na konkrétní stavbu není jen teoretický výpočet tepelných ztrát, který je u systému EBH Haus pohybuje na energetické úrovni třídy A tedy „mimořádně úsporné“, ale i technologické vybavení domu doporučené po mnohaletých zkušenostech a neustálém vývoji a zdokonalování celého stavebního systému.

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

„Manželka chce větší jídelnu“,“ Můj muž potřebuje ještě malou pracovnu“   pro nás to neznamená problém.

U námi nabízeného systému se na rozdíl od konkurence nemusíte striktně držet katalogu. Konstrukční systém stěnových a stropních prvků umožňuje přizpůsobení dispozice individuálním požadavkům zákazníků. Pokud zájemce plně neuspokojí výběr z firemního katalogu domů systém umožňuje zvolit řešení přímo na míru, případně upravit projekt dispozice domů z katalogové nabídky a to zdarma.